x

NOTÍCIES

Publicada al BOE la llista de medicaments que seran exclosos de l'oferta del SNS a partir de l'1 de

Avui, 17 d'agost de 2012, s'ha publicat al BOE la Resolució en la qual s'especifica el llistat dels 417 medicaments que seran exclosos de l'oferta del SNS a partir del dia 1 de setembre de 2012.  

Podeu consultar el document a:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/17/pdfs/BOE-A-2012-10952.pdf

 

AVÍS IMPORTANT
Accedeix a la nova secció "El meu espai" i comprova les dades de la teva fitxa col·legial.
El meu espai
NOTA: Agrairem ens facilitis el teu número de móbil. Cada vegada resulta més necessari en cas que calgui un contacte urgent.