x

NOTÍCIES

Publicada al BOE la llista de medicaments que seran exclosos de l'oferta del SNS a partir de l'1 de

Avui, 17 d'agost de 2012, s'ha publicat al BOE la Resolució en la qual s'especifica el llistat dels 417 medicaments que seran exclosos de l'oferta del SNS a partir del dia 1 de setembre de 2012.  

Podeu consultar el document a:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/17/pdfs/BOE-A-2012-10952.pdf