x

NOTÍCIES

Recomanacions per a la vacunació contra el xarampió

Durant les últimes setmanes s’han comunicat en els mitjans de comunicació diverses noticies relatives a la vacunació del xarampió. Per aquest motiu, i per tal de resoldre els diferents dubtes que puguin sorgir, adjuntem la Nota informativa del Ministeri de Sanitat en la que destaca :

  • No hi ha motius que justifiquin un canvi d’estratègia ni de les recomanacions de vacunació ja establertes.
  • Pel que fa als adults, es recomana la vacunació amb 2 dosis de triple vírica, amb un interval entre dosis de com a mínim 4 setmanes, a les persones nascudes a l’estat espanyol a partir de 1970 que no hagin patit la malaltia i que no tinguin història de vacunació amb dues dosis. En el cas que l’adult hagués rebut una única dosis se li administrarà una segona Dosis.
  • No estem davant d’una situació d’urgència. Les persones que requereixin l’administració de vacunes poden aprofitar futures visites rutinàries al seu centre de salut per planificar la vacunació.
Documents adjunts