x

NOTÍCIES

Servei d'atenció permanent contra la violència masclista

L'Institut Català de les Dones informa del servei d'atenció permanent contra la violència masclista, que és gratuït i confidencial i funciona tots els dies de l'any

900 900 120
900900120@gencat.cat

El servei atén les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència cotnra les dones i disposa de profesisonals que poden contactar amb servie d'emergència, si és necessari.