x

NOTÍCIES

Setmana mundial de l´al·lègia 2012

Del 16 al 22 d'abril de 2012 es celebra la Setmana Mundial de l'Al-lèrgia, activitat que busca la divulgació i la implicació social amb les malalties al-lèrgiques i que promou la Word Allergy Organization (WAO).

L' Organització Mundial de l'Al-lèrgia (WAO) és una federació mundial de 89 societats científiques d'al-lèrgia, asma i immunologia.


Segons diu l'Organització Mundial de l'Al-lèrgia:
- Les al-lèrgies estan assolint proporcions epidèmiques, i esdevenen més greus i complexes, amb una major càrrega en infants i joves adults.
- L'al-lèrgia interactua amb molts altres factors ambientals: els contaminants, les infeccions, l'estil de vida i la dieta, que fan augmentar l'impacte a la malaltia crònica.
- La càrrega socioeconòmica de les malalties al-lèrgiques augmenta també als països d'arreu del món independentment de la seva situació econòmica.
- Cal una major consciència sobre la malaltia, l'atenció al pacient, una millor prestació de l'assistència sanitària, y un enfocament en les estratègies de prevenció.


Immunitas Vera, associació d'al-lèrgics a aliments I làtex de Catalunya, també s'adhereix a l'acció divulgativa de la WAO I demana a les administracions, professionals, fabricants I ciutadans en general que siguin els nostres còmplices en la millora de la nostra qualitat de vida I de la nostra visibilitat social.


Més informació a:
WAO:
http://www.worldallergy.org/index.php
SEAIC: http://www.seaic.org/
IMMUNITAS VERA www.immunitasvera.org
LA VIDA EN UN PRICK http://immunitasvera.org/wp/2012/04/semana-mundial-de-la-alergia-2012-un-mensaje-cada-dia/#.T4x2LKSgKAo.facebook
FACEBOOK IMMUNITAS http://www.facebook.com/immunitasvera#!/immunitasvera