x

NOTÍCIES

Vols conèixer el teu risc de desenvolupar Diabetis mellitus tipus 2 en els propers 10 anys? T’animem a respondre l’enquesta.

Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, 14 de novembre, el Consejo General de Col·legis Oficials de Farmacèutics i la Federació Espanyola de Diabetis han impulsat una Campanya de valoració del risc de desenvolupar Diabetis mellitus tipus 2 en 10 anys, que consistirà en la realització del Test de Findrisc.

Aquest Test  consisteix en una ENQUESTA anònima de 9 preguntes per avaluar el nivell de risc ( baix, lleugerament elevat, moderat, alt o molt alt ) de desenvolupar Diabetis tipus II en els 10 propers anys en funció de la puntuació obtinguda.

Els ítems de l'enquesta són els següents:

  • Província (escollir del desplegable)
  • Any de naixament (només per a majors de 18 anys)
  • Index de masa corporal (IMC): dada que es calcula a partir del pes (en kg) i alçada (en cm)
  • Perímetre abdominal (mesura de la cintura a l'alçada del melic):

              Homes:                                                     Dones:

               - Menys de 94 cm                          - Menys de 80 cm
               - Entre 94 i 102 cm                        - Entre 80 i 88 cm
               - Més de 102 cm                            - Més de 88 cm

  • Realitza habitualment al menys 30 minuts d'activitat física al dia, a la feina i/o al seu temps lliure ? Si/No
  • Amb quina freqüència menja verdures o fruita ?

               - Tots els dies
               - No tots els dies

  • Pren medicació per a la hipertensió regularment? Si/No
  • LI han trobat algun cop valors alts de glucosa (per exemple, en un control mèdic, durant una malaltia, durant l'embaràs)? Si/No
  • Li han diagnosticat Diabetis (tipus 1 o tipus 2) a algun dels seus familiars? Si/No

 

Amb aquesta breu enquesta es preten augmentar el coneixament del risc de patir Diabetis tipus 2,  una malaltia amb molta incidència comunitària  i promoure la seva prevenció amb la intervenció del farmacèutic/a comunitari.

En acabar l'enquesta s'indica el nivell de risc en funció de la puntuació. En cas de sortir moderat, alt o molt alt es recomana derivar al seu metge de farmília.

Amb la intenció d'impulsar el seu abast per tal de millorar la salut comunitària, el Consejo General ha elaborat uns materials:

-    PÒSTER per a la farmàcia amb un codi QR que permet als usuaris accedir directament a l'enquesta amb recomanacions i mesures higienico-dietètiques per a prevenir l'aparició de la Diabetis mellitus tipus 2.

-   INFOGRAFIA

 

Us animem a participar activament en la campanya i en l’enquesta, en la qual es podrà reflexar, si és el cas, el nivell de risc de la població per manifestar Diabetis mellitus tipus 2 en els propers 10  anys. L'enquesta es mantindrà oberta durant tot els mes de Novembre

Clica aqui per a més informació