x

Consell Farmacèutic

Al·lèrgia al làtex: un problema poc conegut.

Què és l'al·lèrgia al làtex?

L'al·lèrgia al làtex és una resposta exagerada del nostre organisme pel contacte amb les proteïnes que es troben en el làtex del cautxú natural (no s'ha de confondre amb els cautxús sintètics basats en productes butílics o derivats del petroli). En general, les formes dures del cautxú alliberen menys al·lèrgens que els objectes de material elàstic i de parets fines.

Quins objectes contenen làtex?

El làtex és un producte àmpliament utilitzat en el nostre entorn: és la matèria primera de més de 40.000 productes que s'utilitzen diàriament, tant en el medi hospitalari com a la vida quotidiana, i té un elevat poder sensibilitzant. Des de la primera infància fins a l'edat adulta, tots estem exposats a aquesta substància, ja que és present en moltíssims objectes d'ús quotidià, com ara:

Xumets, tetines, cinta adhesiva, pneumàtics, matalassos, protectors de llit, soles de sabates, guants, cables, preservatius, globus, pilotes, pegues, gomes d'esborrar, nines, comandaments de la televisió, mànegues, estores de bany, escales mecàniques, gorres i mitjons de piscina, banyadors, barques inflables, robes esportives, conductes d'aire, raquetes, juntes de goma, bosses d'aigua calenta, botes d'aigua, botons de calculadora, tap pica, goma olla a pressió, estora ratolí...

Pel que fa als productes d'ús sanitari, el làtex és present a:

Guants, sondes, taps de vials, mascaretes, esparadraps, tiretes, mànec de la tensió, catèters, compressors, sèrums, xeringues, agulles, electrodes ECG, bombes infusió, mascaretes d'administració oxigen...


Què fa que ens sensibilitzem al làtex?

Les variables que possibiliten la sensibilització al làtex són: la via de sensibilització, el manteniment i la freqüència de l'exposició i les característiques individuals (atòpia, predisposició genètica...).

Quins són els grups de risc?

Els principals grups de risc són:
-Persones amb cirurgies o procediments mèdics repetits.
-Personal sanitari.
-Persones que utilitzen guants de làtex (manipuladors d'aliments, perruqueria, neteja, policia...)
-Personal de la construcció.
-Persones involucrades en la fabricació de cautxú, guants o sondes de làtex.
-Mestresses de casa amb dermatitis crònica que usen guants de goma.
-Pacients amb espina bífida o malformacions genitourinàries.
-Pacients atòpics. (Al·lèrgics a substàncies comunes presents a l'ambient).
-Persones que han tingut reaccions al·lèrgiques greus de causa inexplicada.
-Persones amb història de reaccions davant certes fruites i fruits secs, ja que hi ha reactivitat creuada. Al voltant d' un 30-80% dels pacients amb al·lèrgia a làtex presenten també alguna al·lèrgia alimentària, tot i que en general, l'al·lèrgia al làtex sol precedir a l'al·lèrgia alimentària. Els principals aliments implicats són kiwi, castanya, alvocat, plàtan, figa, fruita de la passió, tomàquet, préssec, pinya, raïm, api, cirera, festuc...
Es podria dir que qualsevol persona que estigui en contacte de manera habitual amb productes de làtex està en risc de sensibilitzar-se i desenvolupar una al·lèrgia a aquest producte.

Com prevenir la sensibilització?

El desenvolupament de l'al·lèrgia al làtex es pot prevenir limitant al màxim l'exposició a aquest producte (en moltes ocasions s'utilitzen guants de làtex quan hi ha altres alternatives igualment útils i menys sensibilitzants, com ara els guants de plàstic d'un sol ús), cosa que permet evitar la sensibilització i posterior al·lèrgia.

En les persones de risc es recomana:

-Evitar inflar i jugar amb globus, en el cas dels nens atòpics
-Realitzar una assistència sanitària lliure de làtex en pacients amb espina bífida
-Utilitzar guants baixos en al·lèrgens i sense pols en personal sanitari.
En l'àmbit sanitari, si és necessari l'ús de guants sense làtex (en personal sensibilitzat o pacient al·lèrgic), sovint s'utilitzen guants de nitril com a alternativa, ja que els de vinil són poc elàstics i es trenquen fàcilment.

Quines són les manifestacions clíniques?

Cal sospitar d'una possible al·lèrgia al làtex quan, després de tenir contacte amb objectes d'aquest material es presenti alguna de les següents manifestacions clíniques:

- CUTÀNIES: Prurit, eritema, rash, lesions papulars, urticària de contacte, dermatitis de contacte irritativa o al·lèrgica, angiedema.
- OCULARS: Conjuntivitis, angiedema.
- NASALS: Rinitis
- BRONQUIALS: Broncospasme, taquipnea, edema laringe, asma.
- GASTROINTESTINALS: Dolor abdominal, nàusees, vòmits.
- CARDIOVASCULARS: taquicàrdia, hipotensió, xoc anafil·làctic.

Una manifestació clínica greu de l'al·lèrgia al làtex són les reaccions anafil·làctiques, que es donen en un 24% dels casos d'al·lèrgia i que poden tenir lloc durant l'anestèsia general, en exàmens i procediments mèdics, com tractaments odontològics, revisions ginecològiques i, fins i tot, per la manipulació de productes quotidians com globus, preservatius...

Com es diagnostica?

Qualsevol sospita d'al·lèrgia ha de ser confirmada per l'al·lergòleg a partir de la història clínica referida, les proves cutànies (habitualment prick test ) i la determinació en sang de IgE, específica al làtex. En alguns casos és necessària una prova de provocació controlada.

Una vegada diagnosticada, què?

Una vegada diagnosticada l'al·lèrgia, el pacient haurà de rebre informació sobre el problema, el seu tractament i, en especial, sobre la forma d'evitar l'exposició i les reaccions al·lèrgiques. Anar a dinar a un restaurant (on algun dels manipuladors d'aliments pot ser que utilitzi guants de làtex), anar a comprar a la peixateria (les peixateres solen emprar també guants de làtex), anar a un aniversari (on segur que hi ha globus), visitar un parc infantil on hi hagi objectes inflables o llits elàstics... són exemples de situacions quotidianes que poden suposar un problema per a un al·lèrgic al làtex.

 Associació espanyola d'al·lèrgics al làtex: http://www.alergialatex.com/index.php
MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...