x

Consell Farmacèutic

Protegim-nos del sol!!

El sol és imprescindible per a la vida, millora el nostre estat d'ànim i és necessari per a la síntesis de Vitamina D.
L'exposició al sol sense protecció, però, s'associa a cremades, envelliment prematur i greus malalties cutànies; per aquest motiu és important una adequada protecció solar.

Hi ha diferents factors que influeixen en l'exposició solar:

- Altitud: la intensitat del sol: és major quan major és l'altitud a la que ens trobem.
- Obliqüitat : es refereix a l'angle d'incidència dels raigs solars sobre la terra, i ve determinada tant per la latitud, com per l'estació de l'any en la que ens trobem.
- Latitud terrestre: en una mateixa estació, en les latituds més properes a l'equador la intensitat solar és major.
- Superfície: Moltes superfícies són capaces de reflexar les radiacions solars augmentant la seva intensitat: La neu reflexa fins un 85% de les radiacions solars.

Què és l'Índex Solar Mundial (UVI)?

És una estimació promig de la radiació ultraviolada solar màxima a la superfície de la terra. Varia al llarg del dia i té el seu punt màxim al migdia i amb el cel clar. Aquest índex permet valorar el grau de nocivitat de la radiació solar a la pell. Com més alt és l'índex, més alta és també la probabilitat de perjudicar la pell i els ulls.

BAIX: 0-2
MITJÀ: 3-5
ALT: 6-7
MOLT ALT: 8-10
EXTREM: >11

Què és el Fototip?

És la capacitat d'adaptació al sol que posseeix cada individu. Per tant, la resposta a una mateixa radiació serà diferent segons el fototip de la persona.

FOTOTIP TIPUS DE PELL REACCIÓ AL SOL

Fototip . Pell molt clara. Ulls blaus. Pigues. Gairebé albins. Eritema intens. Gran descamació. No existeix pigmentació.
Fototip 2 Pell clara. Ulls blaus o clars. Cabell ros o pèl-roig. Eritema. Descamació. Lleugera pigmentació.
Fototip 3 Pell blanca. Ulls i cabells castanys. Eritema moderat i pigmentació suau.
Fototip 4 Pell mediterrània. Cabells i ulls foscos. Lleuger eritema. Fàcil pigmentació.
Fototip 5 Pell morena. Tipus índia, sud-americana... Eritema imperceptible. Pigmentació fàcil i intensa.
Fototip 6 Pell negra. No hi ha eritema, però si bronzejat.

Quins tipus de protectors solars hi ha?

Filtres físics: Són els anomenats pantalla total. Reflecteixen totalment la radiació solar.
Filtres químics: Absorbeixen la radiació solar i la transformen en energia no nociva per a la pell. Aquests es classifiquen segons el seu factor de protecció solar.

Què és el factor de protecció solar (FPS,FP,IP,SPF)?

És l'índex que ens indica quan de temps pot estar la persona exposada al sol sense cremar-se la pell. Ve expressat als flascons de protector solar en forma numèrica.

Per exemple: si una persona pot exposar-se al sol el primer dia 10 minuts sense tenir envermelliment ni cremades, amb un FPS 15 utilitzat adequadament estarà protegit del sol durant 150 minuts (10x15), encara que no és tan correlatiu.

És molt important, doncs, que cada persona sàpiga la seva especial sensibilitat a la exposició solar i saber el temps que es pot exposar al sol sense risc de cremades.


Consells per a l'exposició solar:

- Escollir el protector solar atenent al nostre fototip
- Aplicar el fotoprotector a casa o uns 30 minuts abans de l'exposició.
- Aplicar-lo abundantment i a sobre de la pell eixuta.
- Tornar a aplicar el producte cada 2-3 hores o després del bany
- Utilitzar-lo encara que el cel estigui ennuvolat
- Tenir en compte que hi ha determinats medicaments que poden provocar reacció en combinació amb el sol.
- Evitar l'exposició al sol entre les 11 i les 15 hores
- Beure aigua sovint i estar en moviment
- Protegir-se amb para-sol, gorra, ulleres,...

 

Perquè és important el consell del farmacèutic ?

Perquè:

- No totes les pells son iguals

- Pot oferir el protector solar més adient segons a les necessitats de la pell

- Pot detectar al·lèrgies

- Pot prevenir al·lèrgies creuades

- Pot detectar interaccions amb medicaments

- Realitza actuacions de Cosmetovigilància

- En els casos que es necessiti pot derivar a metge especialista.  

- El consell personalitzat del farmacèutic dona un valor afegit a l'usuari que qualsevol altre professional no sanitari no pot dur a terme.

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...