x

Consell Farmacèutic

Com actuar davant una reacció adversa a un medicament. Informa i notifica

Què és la Farmacovigilància?

És una activitat de salut pública que té com a objectius identificar, quantificar, avaluar i prevenir els riscos associats amb l’ús dels medicaments comercialitzats. Els resultats d’aquesta activitat serveixen de base perquè les autoritats sanitàries puguin adoptar decisions que permetin mantenir en el mercat medicaments amb una relació favorable entre el benefici que produeixen per a la salut i el risc que puguin aparèixer reaccions adverses associades al seu ús.

Què és una reacció adversa?

És una reacció nociva i no intencionada que es produeix quan s’administra un medicament a les dosis utilitzades normalment en l’ésser humà per a la profilaxi, el diagnòstic, el tractament de malalties o per a la modificació d’una funció fisiològica.

Aquest terme inclou també totes las conseqüències clíniques perjudicials derivades de la dependència, abús i ús incorrecte de medicaments, incloent les causades per la utilització fora de les condicions autoritzades i les causades per errors de medicació. 

Qui pot notificar-les?

Ciutadans  i professionals sanitaris que sospitin d'una reacció adversa.

Què cal notificar?

Totes les sospites de reaccions adverses a medicaments s’haurien de notificar. Tanmateix, si cal establir prioritats, es recomana que es notifiquin especialment:

  • Totes les sospites de reaccions en pacients tractats amb medicaments de comercialització recent (des dels darrers cinc anys).
  • Totes les sospites de reaccions que siguin mortals, que posin en perill la vida del pacient, que provoquin ingrés a l'hospital o que allarguin l'estada hospitalària, així com les malformacions congènites i els efectes irreversibles.

Com s’ha de notificar?

TARGETA GROGA

TARGETA GROGA

- Els ciutadans també poden comunicar reaccions adverses,  tot i que en cap cas, és considerada un mecanisme de denúncia ni substitueix a la consulta al metge. Notificació electrònica de sospites de reaccions adverses a medicaments per als ciutadans.

COMUNICACIÓ CIUTADANS

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...