x

Consell Farmacèutic

Tens la grip o només estàs refredat ?

Amb  les baixades de temperatures augmenten els casos de Grip, però sovint  els símptomes es poden confondre amb els d'un refredat.  

Tot seguit el recull dels  diferents símptomes que poden apareixen en una Grip i en un Refredat :

SÍMPTOMES

GRIP

REFREDAT

Durada

Simptomàticament 3-7 dies. El període d'incubació és de 18-36h (1-3 dies) encara que els símptomescom l'astènia poden durar 15 dies després de la resolució del quadre agut.

En absència de complicacions, els símptomes desapareixen en 4-10 dies. El període d'incubació és de 48-72 h (2-3 dies)amb elevat nivell de contagi.

Inici brusc

NO

Febre 

Temperatura >38ºC durant 3-4 dies

Poc comú, freqüent en nens i en el seu cas baixa (38º axilar)

Mal de cap

OCASIONALMENT

Dolor muscular

Molt pronunciat (molt intens)

Suau

Esgarrifances

NO

Pèrdua de la gana

NO

Fatiga, debilitat, agotament

NO/UNA MICA

Picor, sequetat de coll, odinofàgia (dolor a l'empassar)

Estrany

Molt comú

Tos seca

Molt comú, encara que sol aparèixer quan remet la febre i arriba a ser severa.

Freqüent de suau a moderada, deriva a productiva.

Rinorrea, congestió nasal,irritació ocular

Estrany

Molt comú, al inici aquosa

Esternuts

Estrany

Molt comú

Complicacions

Pneumonia, bronquitis, neurològiques, miositis, carditis.

Sinusitis, otitis mitja

 

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...