x

Consell Farmacèutic

Complements alimentosos/alimentaris. Què cal saber?

Els complements alimentosos o alimentaris consisteixen en fonts concentrades de nutrients o d’altres substàncies que tenen un efecte nutricional o fisiològic, que tenen per finalitat complementar la dieta normal.

Una dieta variada, que inclogui aliments de tots els grups i que sigui especialment rica en fruites i verdures, ja aporta tots els nutrients necessaris. Així doncs, no és necessari, ni recomanable que es consumeixin aquest tipus de complements de manera rutinària ni mai s’han d’utilitzar com a substituts d’una dieta variada i equilibrada, que és la base d'una bona salut i del benestar tant físic com mental.

Tenint en compte aquest criteri general en l'ús de complements alimentosos,  què cal tenir en compte en el cas d'haver de prendre un complement alimentós?

1.- Segueix sempre les instruccions d’ús proporcionades a l’envàs. Fer un consum a dosis superiors a les que s’indiquen a l’etiqueta, pot tenir efectes perjudicials per a la salut, sobretot si es prolonga en el temps.
2.- Recorda que l’expressió "natural" no sempre es  sinònim de producte segur.
3.- Mai substitueixis els teus medicaments habituals per complements alimentosos. Segueix les recomanacions del teu metge/sa.
4.- Informa sempre al teu  metge/essa o farmacèutic/a sobre els complements alimentosos que estiguis consumint, en particular, si tens alguna malaltia subjacent. Això els ajudarà a considerar els possibles efectes combinats entre la medicació i el complement alimentós.
5.- Desconfia dels complements alimentosos que s’anuncien com a productes amb propietats i efectes increïbles o que són la “solució miracle" per a la salut. Mai es poden atribuir als complements alimentosos propietats per prevenir, tractar o curar malalties. Per tant, aquestes propietats no poden constar ni a l’etiquetatge, ni en la presentació ni en la publicitat d'aquests productes.
6.- A l’etiquetatge dels complements alimentosos ha de constar-hi de manera obligatòria:
  • La denominació de les categories de nutrients o substàncies que caracteritzen el producte, o una indicació relativa a la naturalesa d’aquests nutrients i substàncies;
  • La dosi del producte recomanada per consum diari;
  • L’advertència de no superar la dosi expressament recomanada;
  • L’afirmació expressa de que els productes alimentosos no han d’utilitzar-se com a substitut d’una dieta equilibrada;
  • La indicació de que el producte s’ha de mantenir fora de l’abast dels nens.
7.- Si busques complements per internet, busca en pàgines d’establiments segurs o d'organitzacions reconegudes. Recorda que les webs de farmàcies s’identifiquen amb el logotip europeu i sovint disposen també d’una secció per la venta d’aquests productes.
8.- Si tens la sospita que el complement alimentós et provoca alguna reacció adversa, informa'n el teu farmacèutic/a.

Més informació

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consumidor/ampliacion/complementos_alimenticios.htm

 

 

 

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...