x

Consell Farmacèutic

Decàleg per al bon ús dels productes cosmètics

Els productes cosmètics abans de la seva comercialització són sotmesos a una avaluació de la seguretat per a la salut humana, tinguent en compte el perfil toxicològic de cada un dels ingredients, la seva aplicació, la informació que consta a l'etiquetatge i la població a la que va adreçada el producte.

Aquesta avaluació ha de demostrar que el producte és segur per a la seva utilització normal o raonablement previsible. Tot i així, la seguretat del producte en altres condicions d'ús no està garantida.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) a través del Sistema Español de Cosmetovigilancia recepciona, registra, avalua i fa un seguiment de tots els casos d'efectes no desitjats relacionats amb productes cosmètics que li són comunicats. Després de l'análisis dels casos dels últims anys, s'observa que cert número de casos són deguts a un ús inadequat dels productes cosmètics.

Quines són les pautes generals per al bon ús dels cosmètics?

  • Llegir l'etiquetatge, seguint el sistema d'ús i tenint cura de totes les advertències i precaucions.
  • No utilitzar el producte per una finalitat diferent a la prevista per el fabricant.
  • Respectar la data de durada mínima o termini després de l'obertura: indicat en mesos o anys dins d'aquest símbol (veure imatge)
  • Conservar els productes adequadament, mantenir els recipients nets i ben tancats evitant l'exposició a temperatures extremes o llum solar directe.
  • Rentar-se les mans abans d'utilitzar el producte.
  • No compartir productes que puguin estar en contacte amb fluids orgànics o mucoses, com llàpissos labials o d'ulls.
  • No barrejar productes diferents ni afegir-los cap substància addicional a no ser que ho indiqui el fabricant.
  • Evitar el trasvassament de productes no destinats per el seu fabricant per a tal finalitat.
  • En el cas de dispensadors comunitaris no reutilitzables, tirar-los després d'haver consumit el seu contingut.
  • Tirar els productes que presentin alteracions en el seu color, olor o consistència.

 

Més informació

Documents adjunts
MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Viatjar amb tranquil·litat. Recomanacions per a viatges internacionals.

PREPARANT EL VIATGE -Vacunacions Truca a CAtSalut Respon 061 i demana consell sobre les vacunes necessàries en el país de destí.Programa la visita ...