x

Consell Farmacèutic

Determinació del risc d'infecció per VIH i Test d'autodiagnòstic a les farmàcies

La Determinació del risc d’infecció per VIH mitjançant el Test ràpid ja fa anys que s’està duent a terme a les farmàcies de Catalunya (municipis de més de 20.000 habitants) dins del Programa inclòs a la Cartera de serveis del CatSalut, “Determinació del risc d'infecció per VIH a les farmàcies”.

Les farmàcies participants realitzen la prova i gestionen els resultats amb la màxima confidencialitat per tal que, davant d’un cas positiu, es derivi a l’usuari al centre de referència per a la realització d'un diagnòstic de certesa, el mès aviat possible. 

Aquest procediment assegura a l’usuari una ràpida incorporació al circuit hospitalari i, per tant, l’accés al tractament eficaç, si escau. 

A part d'aquest Programa que s’està duent a terme actualment a tot Catalunya, també es pot comprar  el test d'autodiagnòstic del VIH en farmàcies (o webs de farmàcies autoritzades) sense la necessitat de recepta mèdica. 

 • Què és un test d'autodiagnòstic de VIH?

Un senzill anàlisi que mitjançant una gota de sang, detecta la presència d’anticossos contra el VIH a l’organisme. Si la persona que se’l fa resulta positiu, ha d’anar al metge de capçalera per fer un diagnpostic de certesa.

 • On es pot comprar el test d’autodiagnòstic de VIH?

A totes les farmàcies, i per internet, només a les farmàcies autoritzades  (logotip europeu). Si teniu dubtes de si és una farmàcia autoritzada, podeu consultar a: https://distafarma.aemps.es/farmacom/faces/inicio.xhtml .

 • No és el mateix tenir la SIDA que estar infectat amb VIH. 

Una persona amb SIDA és aquella persona infectada pel VIH, a qui la infecció ha evolucionat i pateix una pèrdua de defenses que el fa vulnerable a infeccions comunes i altres malalties. Una persona infectada amb VIH és una persona que ha estat en contacte amb el virus.

 • Què s'entén per exposició de risc de contagi?

Relacions sexuals sense preservatiu, compartir objectes punxants sense esterilitzar que hagin estat en contacte amb sang (xeringues, agulles, tatuatges, pírcings,...), durant embaràs, part o lactància de dona amb VIH sense tractament.

Cal tenir en compte que no hi ha transmissió del virus per: aire o aigua, petons, abraçades, donar-se la mà, saliva, suor, llàgrimes, picades d’insectes, convivència en els diferents àmbits (feina, escola,...).

 • Què és el període finestra?

Interval de temps que existeix entre la infecció i l’aparició d’Anticossos (Ac) en sang o seroconversió. Les proves de diagnòstic de VIH basades en la detecció d’Ac donen resultat negatiu en aquest període, tot i estar infectat. Generalment quasi totes les persones han generat anticossos als 3 mesos de la pràctica de risc.

Durant aquest temps, mentre no hagi acabat el període finestra (3 mesos), l’usuari pot tenir alts nivells de virus en sang, en els fluids sexuals o en la llet materna, encara que no tingui Ac a la sang que puguin ser detectats. Per aquest motiu, caldrà que mantingui mesures de precaució (ús de preservatiu,...) per evitar exposar-se i exposar als altres en noves situacions de risc.

 • Una vegada teniu el test d’autodiagnòstic, que heu de fer?

És molt important que seguiu les recomanacions del vostre farmacèutic i les instruccions que el fabricant inclou en el kit de la prova. Per aquest motiu cal que:

 • En el moment de la lectura del resultat, cal que:
 • Preneu la mostra (gota de sang o fluid oral en funció del test que utilitzeu) tal com indiquen les instruccions d’ús.
 • Obriu l’envàs de la prova d’autodiagnòstic en el moment de la seva utilització.
 • Llegiu amb atenció les condicions d’ús del producte sanitari d’autodiagnòstic del VIH
 • Tingueu en consideració les condicions de conservació de la prova i la data de caducitat.
 • Respecteu l' interval de temps indicat en el prospecte.
 • Verifiqueu la presència de la banda control.
 • Tingueu en compte tota banda visible, sigui quina sigui la seva intensitat.
 • Què vol dir el resultat?

 • NEGATIU (sense exposició de risc en els 3 mesos previs a la realització del test):No  hi ha presència d’ Anticossos.
 • NEGATIU (amb exposició de risc en els 3 mesos previs a la realització del test):Cal que repetiu la prova als 3 mesos de l’exposició, per confirmar el resultat negatiu. En aquest cas caldrà que mantingueu mesures de precaució (ús de preservatiu,...) per evitar exposar-se i exposar als altres en noves situacions de risc.
 • POSITIU: Hi ha presència d’ Anticossos davant el VIH. Aquest resultat requereix ser confirmat en Laboratoris Clínics autoritzats. Per aquest motiu cal que us adreceu  al vostre metge de capçalera per poder realitzar el diagnòstic de certesa, i poder rebre l’assessorament mèdic necessari sobre el vostre estat de salut.
 • Després de realitzar la prova d’autodiagnòstic: 

Cal guardar el material utilitzat en l’envàs que inclou el kit d’autodiagnòstic i dipositar-ho en els punts de recollida habilitats en establiments sanitaris (en el cas d’un test en sang) o en les escombraries domèstiques ( en el cas d’un test de fluid oral).

Recordeu que el preservatiu ha demostrat ser efectiu per prevenir la transmissió d’infeccions sexuals com: VIH, Clamídies, Gonorrea, Sífilis i evitar embarassos no desitjats.

MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...