x

Consell Farmacèutic

Evitem les resistències als antibiòtics

Els antibiòtics són fàrmacs que s'utilitzen en medicina humana i veterinària pel tractament i la prevenció de les malalties infecciones produïdes per bacteris. Són una excel·lent eina terapèutica però, mal utilitzats, comporten conseqüències negatives, tant per a la salut individual, com per a la salut pública. Fer-ne un bon ús és responsabilitat de tots.

 No són efectius per combatre infeccions causades per virus, com ara el refredat o la grip. Únicament s'han de prendre per prescripció mèdica. És el professional sanitari (metge, odontòleg, podòleg, veterinari) qui, després d'establir el diagnòstics, selecciona l'antibiòtic que cal prendre i en determina les pautes d'administració.

Com s'han de prendre?

Aquests medicaments s'han de prendre en la dosi correcta i durant un període de temps apropiat per tal d'eliminar els bacteris de forma ràpida i efectiva. Mai no s'ha d'interrompre el tractament, encara que millorin els símptomes. Cal seguir sempre les pautes d'administració prescrites pel professional sanitari de referència

Què és la resistència als antibiòtics?

La resistència als antibiòtics és la capacitat que tenen els bacteris de combatre els efectes d'aquests medicaments. Un bacteri  desenvolupa resistència quan l'antibiòtic ja no pot destruir-lo o aturar-ne el creixement.

Quina és la causa ?

- Natural: mutació genètica dels bacteris

- Adquirida: per l'ús inadequat dels antibiòtics. L'ús inadequat dels antibiòtics ve definit, bàsicament per tres situacions:

 • Sobre utilització: es prescriuen en excés i no s'utilitzen amb prudència.
 • Mala utilització: elecció inadequada de l'antibiòtic o la utilització d'antibiòtics en afeccions víriques.
 • Infrautilització: de vegades el pacient incompleix el tractament prescrit, ja sigui per descuit de dosi, perquè escurça la durada del tractament o perquè el pren inadequadament en combinació amb determinats aliments que en redueixen l'absorció intestinal.

Quins riscos comporta ?

L'aparició creixent de bacteris resistents als antibiòtics més habitualment utilitzats i el fet que en els darrers anys s'hagin descobert pocs antibiòtics nous, suposa una amenaça per a la salut pública. Sense antibiòtics efectius, molts procediments i tractaments mèdics actuals deixarien de ser possibles, i les infeccions bacterianes s'agreujarien, es propagarien i no es podrien guarir.

 Què cal fer com a ciutadans?

 • No prenguis mai un antibiòtic sense que l’hagi prescrit el metge o dentista. No donis antibiòtics als teus animals de companyia o de la teva propietat sense que ho indiqui el veterinari.
 • Malalties com el refredat, la grip i la majoria de les infeccions de gola són produïdes per virus. Els antibiòtics no tenen cap efecte sobre els virus.
 • Adquireix l’antibiòtic a una farmàcia, presentant sempre la recepta mèdica corresponent.
 • Compleix les recomanacions del teu metge, dentista o veterinari (en cas d’ utilitzar-los en els teus animals) en quan a la dosis a administrar i els períodes de temps entre dosis.
 • No suspenguis mai el tractament amb un antibiòtic abans del temps que t’hagi indicat el teu metge, dentista o veterinari, encara que els símptomes hagin desaparegut. La suspensió prematura podria donar lloc a una recaiguda.
 • No acumulis restes d’antibiòtics a casa, i no els reutilitzis posteriorment. Adreça’t a la teva farmàcia i diposita’ls en el punt SIGRE. D’aquesta manera contribuiràs a la seva correcta eliminació, i impediràs que contaminin el medi ambient.
 • Pregunta al teu metge, farmacèutic o veterinari sobre la possibilitat de vacunar-te o de vacunar als teus animals. Les vacunes poden prevenir l’ aparició d’infeccions, reduint la necessitat d’utilitzar antibiòtics.
 • Renta’t les mans freqüentment, ja que una important quantitat d’ infeccions es transmeten a través d’aquestes.
 • No pressionis al teu metge, dentista o veterinari perquè et recepti un antibiòtic.
 • No pressionis al teu farmacèutic perquè et dispensi un antibiòtic sense recepta.

Què cal fer com a professionals sanitaris?

 • Receptar antibiòtics només quan sigui necessari, d'acord amb l'evidència científica. Moltes infeccions respiratòries no necessiten antibiòtics perquè el sistema immunitari del pacient té capacitat suficient per combatre-les.
 • Escollir, sempre que sigui possible, un tipus d'antibiòtic específic per a la infecció concreta.
 • Explicar als pacients perquè es important fer un ús responsable d'aquests medicaments.
 • Fer ús de totes les estratègies disponibles per reduir la prescripció i dispensació inapropiada dels antibiòtics tant en humana com veterinària.
MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...