x

Consell Farmacèutic

Ets intolerant o al·lèrgic al gluten i prens medicaments ? Aquesta informació t'interessa

La malaltia celíaca (intolerància al gluten) és una malaltia crònica del sistema immunitari que afecta el budell prim, provocant la inflamació de la mucosa i pèrdua de les microvellositats, dificultant l'adsorció de les vitamines, minerals i nutrients que contenen els aliments.

Els pacients afectats no toleren el gluten, una proteïna present en molts cereals com el blat, l'ordi, el sègol, la civada*, l'espelta, el triticale (cereal híbrid de blat i sègol), el kamut i els seus productes derivats com els midons.  

Actualment l'únic tractament és eliminar el gluten de la dieta, per la qual cosa és important identificar tant els aliments com els medicaments que poden contenir gluten en la seva composició.

En el cas dels aliments la normativa vigent obliga a informar la presència  o absència de gluten al seu etiquetat.

En el cas dels medicaments, un dels excipients més utilitzats en la fabricació de comprimits i càpsules és el midó, procedents de la farina de blat, blat de moro, patata o arròs. El midó de blat de moro, patata o arròs no afecta als pacients amb malaltia celíaca, però sí que pot fer-ho el midó de blat, que pot contenir gluten.  De la mateixa manera que els aliments,  la normativa vigent obliga a declarar la presència de gluten com a excipient dels medicaments en el seu etiquetatge (caixa), prospecte i fitxa tècnica perquè el pacient estigui informat de la planta de procedència del midó utilitzat com excipient.  

Així doncs, la informació que apareix a la caixa, prospecte i fitxa tècnica dependrà de la planta de procedència del midó utilitzat com excipient i el seu contingut en midó:  

  • Midó d'arròs, blat de moro o patata i els seus derivats 

Tots els medicaments que continguin com excipient midó d'arròs, blat de moro o patata i els seus derivats, han d'incloure aquesta informació al prospecte, fitxa tècnica i caixa perquè el pacient estigui informat de la planta de procedència del midó utilitzat com excipient. Aquests excipients no contenen gluten i serien aptes per als pacients celíacs.

  • Midó de blat, civada, ordi, sègol o triticale i els seus derivats 

En aquest cas, el midó pot contenir gluten i els medicaments que continguin com excipient midó de blat, civada, ordi, sègol o triticale i els seus derivats SEMPRE ha d'aparèixer la informació sobre el seu contingut en la caixa, prospecte i fitxa tècnica del medicament per què els pacients avaluïn la seva idoneïtat:

- Contingut en gluten inferior a 20 parts per milió (20µg/g):

Es considera "sense gluten", i és molt poc probable que li pugui ocasionar problemes si pateix la malaltia celíaca. En el cas de patir al·lèrgia al blat, civada, ordi, sègol, triticale (diferent a la malaltia celíaca) no ha de prendre’s el medicament. En la caixa i el prospecte del medicament es declara el midó i la planta d’on procedeix. S’inclou la següent llegenda al prospecte del medicament:

Aquest medicament conté nivells molts baixos de gluten (procedent de midó de blat /civada/ordi/sègol/triticale). Es considera "sense gluten", i és molt poc probable que li pugui ocasionar problemes si pateix la malaltia celíaca. Una <unitat de dosi> no conté més d'x micrograms de gluten. Si vostè pateix al·lèrgia al blat/civada/ordi/sègol/triticale (diferent de la malaltia celíaca) no s'ha de prendre aquest medicament. 

 - Contingut en gluten superior a 20 parts per milió (20µg/g):

No es pot considerar “sense gluten”. Igual que en l’anterior, en la caixa i el prospecte del medicament es declara el midó i la planta d’on procedeix. S’inclou la següent llegenda al prospecte del medicament:

Aquest medicament conté nivells molts baixos de gluten (procedent de midó de blat /civada/ordi/sègol/triticale), i és molt poc probable que li pugui ocasionar problemes si pateix la malaltia celíaca. Una <unitat de dosi> no conté més d'x micrograms de gluten. Si vostè pateix al·lèrgia al blat/civada/ordi/sègol/triticale (diferent de la malaltia celíaca) no s'ha de prendre aquest medicament. 

Cal tenir en compte que en la composició dels medicaments, el gluten no sol aparèixer com a "gluten" sinó  amb el nom de l'excipient que el pot contenir. Per aquest motiu s'adjunta un llistat d'excipients que poden contenir gluten.

MÉS INFORMACIÓ: http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Malaltia_celiaca

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...