x

Consell Farmacèutic

Febre del Nil. Què és?

Què és la febre del Nil?

La febre del Nil és una zoonosis causada pel virus del Nil Occidental (WNV). Aquest  virus afecta fonamentalment a ocells, però es transmet  també a cavalls i humans, i en menor mesura a altres mamífers.

La transmissió es produeix a través de las picades de certs mosquits, especialment del gènere Culex. En els humans el virus no sol presentar nivells elevats en sang, pel que no sol contribuir a la transmissió de la infecció.

Al voltant del 80% de les persones infectades no desenvolupen símptomes, i en la resta la malaltia sol cursar com una grip (febre, mal de cap o articular, vòmits, diarrea o erupcions cutànies). En menys de l’1% dels casos la malaltia pot ser greu, amb encefalitis, meningitis, convulsions, pèrdua de visió, sordera, paràlisis o coma, requerint atenció hospitalaria. En els casos més greus podria produir-se la mort.

Consideracions des de la Farmàcia:

- La febre del Nil no disposa actualment de tractament, ni existeix vacuna en humans. Sí existeixen vacunes autoritzades en front a aquesta malaltia en cavalls.
- Normalment la malaltia sol requerir tractament simptomàtic amb analgèsics i antitèrmics, com el paracetamol. En els casos greus pot ser necessària la hospitalització del pacient.
- La mesura més eficaç és la prevenció a través de la lluita contra el transmissor, el mosquit. És aconsellable evitar les picades, en la mesura del possible. Per això, pot ser recomenable seguir les següents mesures de precaució:
  • Posar mosquiteres a finestres i portes.
  • Limitar l’estança a l’aire lliure després del vespre i fins la matinada.
  • Evitar atraure als mosquits, mantenint apagada la llum a la nit, y no
  • utilitzant perfums intensos.
  • Utilitzar roba que cobreixi la major quantitat possible de pell.
- Existeixen a la farmàcia diferents productes amb activitat repel·lent de mosquits, que poden ser útils per prevenir les picades, seguint sempre les instruccions del fabricant. Consulta a la teva farmàcia per més informació.
- Es recorda una vegada més que els antibiòtics no són eficaços pel tractament d’infeccions virals, i el seu ús inadequat pot afavorir a resistències antimicrobianes.
Informació de Consejo General de COF: https://www.portalfarma.com/Profesionales/campanaspf/Asesoramiento-salud-publica/fiebre-del-nilo/Documents/2020-fiebre-nilo-occidental.pdf

 

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...