x

Consell Farmacèutic

Fotosensibilitat induïda per medicaments

Les vacances d’estiu són unes dates perfectes per gaudir de la platja, la piscina o la muntanya. Cal però, prendre precaucions per tal d’evitar incidents provocats per l’exposició al sol, especialment si s’està utilitzant algún medicament amb capacitat coneguda de fotosensibilització.

La fotosensibilització induïda per fàrmacs, és la reacció adversa que es presenta a la pell com a resposta a la interacció de la radiació solar amb substàncies químiques que es troben a la superfície cutània després de l’administració tòpica o sistèmica (via oral, parenteral,...) dels fàrmacs. Pot provocar dos tipus de reaccions diferenciades, fototòxiques o fotoal·lèrgiques.

Las reaccions més freqüents sén les fototòxiques i no afecten al sistema inmunològic. Aquesta reacció es produeix en persones exposades a una dosis alta de medicament fotosensibilizant juntament a la radiació solar. Normalment, la reacció fototòxica produeix lesions que tenen l'aparença de cremada solar exagerada, amb sensació de cremor i formació de microvesícules o bé d'urticaria. Aquesta reacció pot variar d'un individu a un altre depenent de les diferències en l' absorció i metabolisme, el grau de pigmentació de la pell i el gruix de la mateixa, a més  de la variabilitat genètica.

Generalment, les reaccions fotoal·lèrgiques són causades per medicaments que s'apliquen a sobre de la pell. El nostre cos absorbeix l'energia solar i comença una reacció fotoquímica. Aquesta reacció és menys comú que la fototòxica i es presenta en persones amb una determinada predisposició. Pot tenir lloc fins i tot amb  dosis baixes del medicament fotosensibilizant associat a la llum solar. La reacció fotoal·lèrgica es manifiesta de manera semblant a la dermatitis de contacte, amb erupció eczematosa, edema i prurit intens. Els símptomes es manifesten entre 12 i 72 hores després de l'exposició al sol. La reacció es produeix a la superfície exposada al sol, encara que amb el pas del temps pot extendre's a zones protegides de la pell. 


Fàrmacs associats a l’aparició de fotosensibilitat

El nombre de medicaments que poden desencadenar aquests tipus de manifestacions és gran i en general es tracta de fàrmacs molt utilitzats en la pràctica clínica, d’entre aquests podem trobar: anestèsics locals, anticonceptius orals, antidepressius, antihistamínics, antisèptics, benzodiacepines, corticoids, laxants o diurètics, entre altres

Prevenció i tractament

Si s’està utilitzant un tractament amb capacitat coneguda de fotosensibilització, cal evitar l’exposició solar protegint-se amb roba i cremes fotoprotectores amb bons filtres solars (millor els que són combinació de filtres físics i químics).

Un cop apareix la reacció, el tractament serà segons la gravetat de la lesió.

 

A més, cal tenir en compte que a part dels fàrmacs, en els cosmètics també podem trobar algunes substàncies que poden produir alguna reacció, com alguns colorants, perfums, essències de llimona o lavanda. 


Consulta al teu farmacèutic/a, per tal que t'informi d’aquestes i altres qüestions relacionades.   

 

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...