x

Consell Farmacèutic

Gels i solucions hidroalcohòliques. Recomanacions per utilitzar-los i conservar-los adequadament.

L’ Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha publicat una serie de consells per utilitzar i conservar adequadament els gels i solucions hidroalcohòliques. Recordem que tant els gels com les solucions hidroalcohòliques són inflamables ja que tenen un alt porcentatge d’etanol.

Els gels i solucions hidroalcohòliques de naturalesa biocida, pel fet que contenen en la major part de la seva composició, etanol, han d’ incloure en el seu etiquetatge els riscos de manera fàcilment identificable. Per això en el seu etiquetatge han d’incloure un  pictograma que indiqui que poden ser perillosos i que són inflamables. A més, han d’establir una sèrie d’indicacions de la naturalesa del risc i consells per al seu ús i conservació. També poden produir irritació ocular greu i són tòxics en cas d’ingestió.

Si enlloc de biocides, són cosmètics, el porcentatge d’alcohol pot ser variable, no tenen l’obligació d’incloure aquest pictograma, però es recomana seguir les mateixes precaucions.

Recomanacions per a utilitzar i conservar adequadament els gels i solucions hidroalcohòliques:

  • Eviteu aplicar gels i solucions hidroalcohòliques en zones sensibles o lesionades de la pell o mucoses.
  • Manteniu els gels i solucions hidroalcohòliques sempre allunyats de qualsevol focus de calor com poden ser superfícies calentes, exposició solar directa, flames obertes, xispes o qualsevol font d’ ignició.
  • Manteniu els gels i solucions fora de l’abast dels nens, per evitar ingestions accidentals.
  • Eviteu fumar inmediatament després d’utilitzar aquests gels o solucions o en llocs on estiguin emmagatzemats.
  • Emmagatzemeu-los en un lloc ben ventilat i fresc, evitant espais on es produeixen canvis de temperatura importants.
  • En cas de contacte amb els ulls esbandiu-los amb aigua abundant durant alguns minuts. Si la irritació segueix, consulta amb un metge.
  • En cas d’ingestió, truca immediatament al Servei d’Informació Toxicològica  o vés a un metge d’ urgencia.

Més informació.

 

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...