x

Consell Farmacèutic

Per una bona salut ocular, protegim-nos els ulls del sol.

Per gaudir d'una bona  salut ocular cal protegir-nos els ulls de les radiacions solars . Per això farem servir unes bones ulleres de sol.

Casos en els que està especialment indicat la protecció UV:

 • Persones operades de cataractes (afàcia): se els ha tret  el cristal·lí per la qual cosa han perdut la protecció natural a la radiació UV. Actualment existeixen  lents intraoculars  amb protecció.
 • Persones amb cataractes o cirurgia làser: per disminuir la dispersió de la llum
 • Persones en tractament amb medicació fotosensibilitzant per disminuir els efectes fototòxics.
 • Professionals que passen temps sota el sol (feines a l'aire lliure com paleta, pintor, agricultor....)
 • Treballadors esposats a radiacions UV de fonts artificials: soldadors, electrònica, arts gràfiques i investigadors.
 • Persones amb pingüècula, pterigium i degeneració macular, per no potenciar la seva afecció.
 • Pràctiques esportives i activitats d'oci amb gran exposició a la radiació UV: alta muntanya, esquí, prendre el sol....
 • Usuaris de solàriums
 • Nens que passen molt de temps a l'aire lliure o estan exposats a una quantitat excessiva de raigs UV.
 • En general, per a mantenir la salut ocular i minimitzar els problemes corneals, les cataractes corticals i retinopaties solars induïdes per la radiació UV.

Com reconèixer unes bones ulleres de sol per a la salut ocular.

 • Marcatge CE de conformitat europea ( garantia de qualitat i control): ha de disposar del número indicador de la categoria filtrant, que va de 0 a 4, en funció de la seva capacitat d'absorció lumínica
 • Absència d'arestes vives, lents fetes malbé o deformades, rugositats, etc.

 • Document de garantia mínim de 6 mesos

 •  Òpticament neutres, és a dir sense graduació

 •  Han d'incloure un fulletó informatiu i/o etiqueta del fabricant o subministrador en el idioma o idiomes oficials de l'estat on es comercialitza, on es faci referència  al fabricant o distribuïdor de la ullera a l'UE, a la norma europea UNE EN 1836, a les característiques d'ús, explicació del marcatge relatiu al grau de protecció contra la llum i la radiació UV, advertiment de riscos i restriccions d'ús, normes de neteja i manteniment.

MÉS VISTOS

Els medicaments i el medi ambient_Punt SIGRE

Cadascú de nosaltres pot promoure actituds més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.  Com tots sabem, és important reciclar correctament els ...

Com utilitzar correctament els inhaladors

Els inhaladors són la base del tractament de les malalties respiratòries com l’asma o la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), però només són ...

Conservació dels medicaments que cal guardar en nevera. Recomanacions.

La conservació adequada dels medicaments és molt important perquè aquests mantinguin l’activitat farmacològica esperada. No es poden guardar a qualsev ...