x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos medicaments il·legals amb hidroquinona

 

La Subdirecció General d'Inspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ens comunica que la directora de l'AEMPS, d'acord amb el que s'estableix a l'article 99de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT de tots els exemplars dels productes que consten en el full annex (1).

Aquests productes contenen una substancia farmacològicament activa (hidroquinona), la qual els confereix la consideració legal de medicament d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 29/2006,de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris. Per les seves característiques, indicacions i possibles  reaccions adverses, aquests productes poden requerir la prescripció i control per part d'un metge:

La hidroquinona, principi actiu de medicaments indicats en el tractament de trastorns de la pigmentació, pot produir efectes adversos (irritació, hiperpigmentació i ocronosi en tractaments prolongats, leucodèrmia).

Aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l'AEMPS, d'acord amb el que es preveu al Reial decret 520/1999, de 26 de marc, pel qual s'aprova l'estatut de l'AEMPS i l'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, per la qual cosa la seva presència en el mercat és il·legal.

Documents adjunts
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS