x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat dels productes anomenats MELATONIN PURA 5 mg i MELADORMO 3 mg per tenir la consideració de medicaments il·legals

La Subdirecció General d'lnspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels següents productes al considerar-los, per la seva composició, medicaments il·legals:

- MELATONlN PURA 5 mg, comercialitzat com a complement alimentari per l'empresa TREPAT DIET, SL (C/ Plàstic, Nau 17. Pol Ind. Les Guixeres. 08915 Badalona)

- MELADORMO 3 mg, comercialitzat com a complement alimentari per l'empresa TEGOR, SL (Pol. Ind. Ugaldeguren, 1. 48170 Zamudio)

El motiu és que ambdós productes contenen com a ingredient la melatonina, hormona relacionada amb la regulació dels ritmes circadiaris. Aquesta hormona es produïda per la glàndula pineal i està relacionada estructuralment amb la serotonina que participa en una gran varietat de processos cel·lulars, neuroendocrins i neurofisiològics. La melatonina s'associa fonamentalment al control dels ritmes circadians i a l'adaptació al cicle de Ilum-obscuritat. També s'associa a un efecte hipnòtic o estimulant de la son. A l'Estat espanyol es comercialitza un medicament, autoritzat per procediment europeu centralitzat, el principi actiu del qual és la melatonina amb una dosis de 2 mg, dosis que és inferior a la d'aquets productes.

Donat tot això, l'esmentada Subdirecció General ha determinat que els productes MELATONIN PURA 5 mg i MELADORMO 3 mg tenen la consideració de medicaments i, al no haver estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització a l'Estat espanyol per part de l'AEMPS, la seva presència en el mercat és il·legal i s'han de retirar del mercat.

 

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS