x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos medicaments il·legals de venda en perruqueries, centres de bellesa i d’estètica.

La Subdirecció General d’Inspecció i Control de Medicaments de l’ Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ens comunica que ha tingut coneixença, mitjançat les actuacions d’inspecció que ha dut a terme aquest Servei, de la comercialització de diversos productes que contenen substàncies farmacològicament actives (glucocorticoides, antibiòtics, despigmentadors de la pell), que tenen la consideració legal de medicaments d’acord amb el que estableix l’article 8 de la llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris.

 

 

Els productes intervinguts, per les seves característiques, indicacions i possibles reaccions adverses, poden requerir la prescripció i control per part d’un metge: 

 

 

-Els cortiocoesteroides d’ús tòpic estan contraindicats en infeccions dermatològiques, pel risc d’agreujament o d’emmascarament de la infecció que poden provocar, excepte si s’instaura el tractament adequat. L’ús prolongat pot produir atròfia dèrmica i  estries cutànies, i alterar la funció de la barrera cutània. A més, l’administració a dosis altes, en grans superfícies, pot provocar efectes sistèmics, especialment si s’utilitzen embenats oclusius.

 

 

-La hidroquinona, principi actiu de medicaments indicats en el tractament de trastorns de la pigmentació, pot produir efectes adversos (irritació, hiperpigmentació i ocronosi en tractaments prolongats, leucodèrmia).

 

Aquests productes es comercialitzen en perruqueries, centres de bellesa i estètica, és a dir, fora dels canals autoritzats per a la distribució, la custòdia i la dispensació de medicaments i sense els controls sanitaris adients. 

Aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l’AEMPS, d’acord amb el que es preveu al Reial Decret 520/1999, de 26 de març, pel qual s’aprova l’estatut de l’AEMPS i l’article 9.1 de la llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, per la qual cosa la seva presència en el mercat és il·legal. Per tot això, la directora de l’AEMPS, d’acord amb el que s’estableix a l’article 99 de la llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT dels productes que consten en el full annex (1).

 

 

Documents adjunts
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS