x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat dels productes VLAMAX POWER TABS, RUSH, LIQUID GOLD, REDS, RAM, per tractar-se de medicaments il·legals

La Subdirecció General d’Inspecció i Control de Medicaments de l’ Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ens comunica que ha tingut coneixença, a través de les actuacions que ha dut a terme el SEPRONA (Guàrdia Civil), de la comercialització de varis productes que contenen substàncies farmacològicament actives sense estar autoritzats com a medicaments.

Aquests productes són:

-VLAMAX POWER TABS que conté varies plantes amb acció farmacològica i “Actractyloides”, planta que està inclosa a l’annex de l’Ordre del Ministeri de Sanitat i Consum SCO/190/2004, per la qual s’estableix la llista de plantes tòxiques, la venda al públic de les quals està prohibida o restringida per raó de la seva toxicitat. Aquest producte el fabrica l’empresa Bio Nordica de Suècia.

-RUSH; LIQUID GOLD; REDS; RAM que contenen Nitrit d’isobutil, i es presenten en flascons de 9 ml per a inhalació. L’empresa fabricant és West Distributing Corp. d’Indianàpolis.

Aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l’AEMPS, d’acord amb el que es preveu al Reial decret 520/1999, de 26 de març, pel qual s’aprova l’estatut de l’AEMPS i l’article 9.1 de la llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, per la qual cosa la seva presència en el mercat és il·legal. Per tot això, la directora de l’AEMPS, d’acord amb el que s’estableix a l’article 99 de la llei 29/2006, ha resolt ordenar que es procedeixi a la seva retirada del mercat.

D’acord amb la informació disponible aquests productes es comercialitzen fora del canal farmacèutic.
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS