x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos productes amb clobetasol o betametasona, per tenir la consideració de medicaments il·legals

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT de tots exemplars dels productes que consten en el full annex, que contenen clobetasol o betametasona, per tenir la consideració de medicaments il·legals.

El clobetasol i la betametasona són corticosteroides d'ús tòpic que estan contraindicats en infeccions dermatològiques, pel risc de produir-se un agreujament o emmascarament de la infecció. El seu ús prolongat o l'administració a dosis altes, en grans superfícies pot produir atrofia dèrmica i estries cutànies, i alterar la funció de la barrera cutània. A més, aquesta administració a dosis altes sobre grans superfícies pot donar lloc a efectes sistèmics, especialment amb l'ús d'embenats oclusius.

El fet de contenir una substància farmacològicament activa (clobetasol o betametasona) confereix a aquests productes la consideració legal de medicament d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris.

Així mateix, aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l'AEMPS, d'acord amb el que es preveu al Reial decret 520/1999 de 26 de març, pel qual s'aprova l'estatut de l'AEMPS i l'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, per la qual cosa la seva presència en el mercat és il-legal.

Per la informació de què es disposa, aquests productes s'estan comercialitzant fora del canal farmacèutic.

 

 

Documents adjunts
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS