x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat de diversos productes que contenen MELATONINA, per tenir la consideració de medicaments il·legals

 
 
La Subdirecció General d’Inspecció i Control de Medicaments de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a l'annex I al considerar-los, per la seva composició, medicaments il·legals.
 
El motiu és que aquests productes contenen com a ingredient la MELATONINA, hormona relacionada amb la regulació dels ritmes circadiaris. Aquesta hormona es produïda per la glàndula pineal i està relacionada estructuralment amb la serotonina que participa en una gran varietat de processos cel·lulars, neuroendocrins i neurofisiològics. La melatonina s'associa fonamentalment al control dels ritmes circadiaris i a l'adaptació al cicle de llum-obscuritat. També s'associa a un efecte hipnòtic o estimulant de la son. A l´Estat espanyol es comercialitza un medicament, autoritzat per procediment europeu centralitzat, el principi actiu del qual és la melatonina amb una dosi de 2 mg, dosi que és inferior a la d'aquests productes.
 
Donat tot això, l'esmentada Subdirecció General ha determinat que els productes que es relacionen en l'annex I tenen la consideració de medicaments i, al no haver estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització a l'Estat espanyol per part de l'AEMPS, la seva presència en el mercat és il·legal i s'han de retirar del mercat.
 
 
Documents adjunts
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS