x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat del producte VIGOMAX VGMX càpsules perquè inclou en la composició principis actius no declarats en l'etiquetatge

La directora de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la RETIRADA DEL MERCAT del producte VIGOMAX VGMX càpsules, comercialitzat per l'empresa Fluirshop Ecommerce Solutions SL (Sagunto - València), perqué conté en la seva composició el principi farmacològicament actiu tadalafil, no declarat en l'etiquetatge.

Aquest principi actiu actua restaurant la funció erèctil deteriorada mitjançant l'augment del flux sanguini del penis per inhibició selectiva de la fosfodiesterasa 5 (PDE5). Està contraindicat en pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d'esforç, insuficiència cardíaca, arítmies incontrolades, hipotensió o hipertensió arterial no controlada, ictus i en persones amb antecedents de neuropatia òptica isquèmica anterior no artrítica.

Aquest principi actiu presenta nombroses interaccions amb altres medicaments, i poden aparèixer reaccions adverses de diversa gravetat que cal tenir en consideració, com ara cardiovasculars, ja que el seu consum s'ha associat a casos d'infart agut de miocardi, angina inestable, arítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accident vascular-cerebral, fins i tot la mort cardíaca sobtada, tot i que s'han presentat amb més incidència en pacients amb antecedents de factors de risc cardiovascular. També es poden presentar cefalees, mareigs, dispèpsia, dolor abdominal, congestió nasal, miàlgies, mal d'esquena, reaccions d'hipersensibilitat com ara urticària, erupcions exantemàtiques, erupcions cutànies i/o dermatitis, alteracions oculars i visuals, etc...

Així doncs, el producte VIGORMAX VGMX càpsules presenta un risc de dany per a la salut dels consumidors, al presentar-se com un complement alimentari vigoritzant formulat només a base d'herbes però que inclou, de manera fraudulenta i sense declarar en la seva composició, aquest principi actiu. Això pot ser especialment greu pel fet que persones amb factors de risc de patir les reaccions adverses que presenta aquest principi actiu puguin recórrer, com a alternativa als medicaments de prescripció i sense el control per part d'un metge, a aquest tipus de productes, exposant-los a partir aquestes reaccions adverses.

El fet de contenir el principi farmacològicament actiu indicat abans (tadalafil) confereix a aquest producte la consideració legal de medicament d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 29/2006, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris.

Així mateix, aquest producte no ha estat avaluat ni autoritzat prèviament a la seva comercialització per part de l'AEMPS, d'acord amb el que es preveu al Reial Decret 520/1999 de 26 de març, pel que s'aprova l'estatut de l'AEMPS i l'article 9.1 de la Llei 29/2006 , de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, pel que LA SEVA PRESÈNCIA EN EL MERCAT ÉS IL·LEGAL.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS