x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat del productes VIFORT VIGOR càpsulas perquè inclou en la seva composició principis actius no declarats en l'etiquetatge.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productas Sanitaris (AEMPS), d'acord amb el que s'estableix a l'article 99 de la Llei 29/2006, ha resolt ordenar la PROHIBICIÓ DE COMERCIALlTZACIÓ I RETIRADA DEL MERCAT del producte VIFORT VIGOR càpsules, comercialitzat com a complement alimentari, perquè conté en la seva composició els principis actius sildenafil i yohimbina.

El sildenafil actua reestablint la funció erèctil deteriorada mitjançant l'increment del flux sanguini del penis, per inhibició selectiva de la fosfodiasterasa-5 (PDE-5). Els inhibidors de la PDE5 estan contraindicats en pacients amb infart agut de miocardi, angina inestable, angina d'esfofç, insuficiència cardíaca, arítmies incontrolades, hipotensió, hipertensió arterial no controlada, ictus, persones amb insuficiència hepàtica greu i en persones amb antecedents de neuropatia òptica isquèmice anterior no arterítica o amb trastorns hereditaris degeneratius de la retina, com la retinitis pigmentosa.

A més, aquest principi actiu, com a inhibidor selectiu de la PDE5, presenta nombroses interaccions amb altres medicaments, podent donar lloc a reaccions adverses de diversa gravetat que cal tenir en consideració, com ara les cardiovasculars, ja que el seu consum s'ha associat a casos d'infart agut de miocardi, angina inestable, arítmia ventricular, palpitacions, taquicàrdies, accident vascular-cerebral, fins i tot la mort cardíaca sobtada, i s'han presentat amb més incidència en pacients amb antecedents de factors de risc cardiovascular.

La iohimbina és un antagonista alfa-2 adrenèrgic (simpaticolític). A dosis baixes és hipertensor i, a dosis més elevades, és hipotensor. La vasodilatació induïda en els cossos cavernosos és la causant de la seva capacitat per millorar la funció sexual. A Espanya no hi ha cap medicament autoritzat que inclogui iohimbina a la seva composició. No obstant, a França està autoritzat un medicament que conté aquesta substància i té com a indicació el tractament de la disfunció erèctil i de la hipotensió ortostàtica. La fitxa tècnica d'aquest medicament recull tota una sèrie d'efectes adversos que inclouen: trastorns del sistema nerviós central com nerviosisme,
irritabilitat, insomni, tremolors, vertigen i migranya; problemes digestius com nàusees, vòmits i/o diarrees; problemes cardiovasculars com taquicàrdia o priapisme. Igualment, presenta interaccions amb medicaments com la clonidina i inhibeix l'activitat de fàrmacs antihipertensius.

Considerant tot el mencionat, així com que l'esmentat producte no ha estat objecte d'avaluació i autorització prèvia a la comercialització per part de l'AEMPS d'acord amb l'article 9.1 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, i essent la seva presència al mercat il·legal, la Direcció de l'AEMPS, conforme a allò establert a l'article 99 de l'esmentada Llei, i en exercici de les competències que li son pròpies, ha resolt ORDENAR LA PROHIBICIÓ DE LA COMERCIALITZACIÓ I QUE ES PROCEDEIXI A LA RETIRADA DEL MERCAT DE TOTS ELS EXEMPLARS DE L'ESMENTAT PRODUCTE.

Si algun establiment comercial disposa d'alguna unitat dels productes que s'esmenten en aquesta Nota cal que, de manera immediata, l'immobilitzi i cessi la venda i distribució.

MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

PER ANYS