x

MEDICAMENTS IL·LEGALS

Retirada del mercat dels productes SILLA ORAL JELLY, LIBIDO FORTE, LIBIDO EXTENSIÓN, per tractar-se de medicaments il·legals.

La Subdirecció General d’Inspecció i Control de Medicaments de l’ Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ens comunica que ha tingut coneixença per part de les autoritats sanitàries de Bèlgica a través del sistema de notificació d’alerta ràpida, de la presencia en el mercat de tres productes que contenen com a ingredients  substàncies farmacològicament actives sense estar autoritzats com a medicaments.

Aquests productes son SILLA ; ORAL JELLY (conté sildenafilo), LIBIDO FORTE (conté hidroxihomosildenafilo) i SILLA EXTENSIÓN (conté metilsosildenafilo). 

El sildenafilo és un principi actiu farmacèutic que forma part de medicaments amb indicació en el tractament de la disfunció erèctil, els quals, però, estan desaconsellats en el cas de cardiopatia greu i en associació amb nitrats, i, a més a més, cal prendre precaucions en cas d’insuficiència hepàtica greu, hipotensió, accidents isquèmics recents, hemorràgia o úlcera pèptica activa.

Aquests productes no han estat avaluats ni autoritzats prèviament a la seva comercialització per part de l’AEMPS, d’acord amb el que es preveu al Reial decret 520/1999, de 26 de març, pel qual s’aprova l’estatut de l’AEMPS i l’article 9.1 de la llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris, per la qual cosa la seva presència en el mercat és il·legal. Per tot això, la directora de l’AEMPS, d’acord amb el que s’estableix a l’article 99 de la llei 29/2006, ha decidit ordenar que es procedeixi a la seva retirada del mercat.

D’acord amb la informació disponible aquests productes es comercialitzen fora del canal farmacèutic.
MÉS VISTOS
29/11/2011

Retirada del mercat de diversos productes comercialitzats per l'empresa EUROVITAL (Munsbach -Luxemburg) que contenen MELATONINA, al tenir la considera

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat dels productes que es relacionen a continuació, com ...

18/11/2015

Retirada del mercat del producte cosmètic "CREMA DE PLANTAS B.A" per contenir corticoïds a la seva composició.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat de totes les unitats del p ...

09/05/2017

Retirada del mercat del producte GOUTTES D'AMOUR.

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha emès una nota informativa en relació a la retirada del mercat del producte GOUTTES ...

PER ANYS