x

NOTÍCIES

Ajut humanitari de medicaments i material de cures a Ucraïna_Més informació

Arran del conflicte bèl·lic amb Ucraïna i als ajuts humanitaris de medicaments i material de cures us facilitem la següent  informació a tenir en compte en el moment d’ajudar en aquesta causa:

  • Les donacions de medicaments han de seguir les instruccions del Ministeri de Sanitat i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris(https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/donaciones/docs/instrucciones-donacion-med.pdf). És important tenir en compte que la comercialització dels medicaments estigui autoritzada al país d'origen, no incloure medicaments que hagin sortit del canal farmacèutic (ex: medicaments usats retornats per pacients, mostres gratuïtes a professionals sanitaris,...) tampoc han de tenir la consideració d'estupefaent, han de tenir una data de caducitat superior als quinze mesos i estar etiquetats en un idioma fàcilment comprensible pels professionals de salut del país.
  • Les donacions de material de cures o primers auxilis (venes, gases, desinfectants tòpics, apòsits, cotó, kit de sutures…) no estan subjectes a aquestes restriccions, per la qual cosa es poden afegir a enviaments locals que es facin. Tot i així, es recomana que els productes que s'enviïn compleixin uns requisits mínims com, per exemple, que s'enviïn sense obrir, siguin envasos grans, que tinguin caducitat llarga i es puguin reconèixer fàcilment.

En els documents adjunts, us facilitem: