x

NOTÍCIES

Farmamundi_Ajuda humanitària a Ucraïna

Us informem que ja  s'ha realitzat un primer enviament humanitari a Ucraïna de material sanitari a través de Farmamundi, ONG amb qui els Col·legis de Farmacèutics catalans col·laborem de forma habitual. Aquest enviament ja és a destí i en bones mans i sobretot respon a les necessitats reals expressades tant des del govern d'Ucraïna com d'entitats acreditades que estan treballant sobre el terreny.

A més, s'està preparant el següent enviament amb medicaments, en base a la demanada feta expressament des d’Ucraïna. Donada la naturalesa i exigència per l'enviament de medicaments, aquesta tramesa està pendent de l’autorització de l’AEMPS, que es preveu tenir entre avui i demà.

En aquestes situacions, cal recordar la importància de procedir de forma organitzada i eficaç, garantint les condicions del transport i evitant enviaments inadequats. D'aquesta manera es garanteix que arriben els medicaments que fan falta i en el format i condicionament adequats, amb informació comprensible pels receptors (l’idioma en aquest cas es cabdal!), i pels canals que garanteixin el seu bon ús i accés, evitant especulacions de mercats estranys i/o oportunistes, i sobretot evitant enviaments que no responguin a les necessitats reals, que lluny de ser un ajut es converteixen en un sobrecost i una sobrecàrrega de la feina, ja difícil donada la situació a Ucraïna. 

Amb aquesta finalitat Farmamundi ha obert en data d’avui un compte finalista per l’ajut a Ucraïna a Bankinter ES3601287632770100012607

Per aquest motiu,  en el cas de voler ser d'ajuda, podeu fer les vostres donacions a aquest compte corrent , amb la certesa que garanteix el subministre amb seguretat i eficàcia, i que els medicaments respondran a les necessitats reals que tenen els prestadors dels serveis assistencials en el territori, assegurant a més que no es produiran enviaments inservibles ni que vagin a parar a circuits no segurs o arribin en condicions inadequades.

També podeu consultar les Instruccions per les exportacions de medicaments en concepte de donacions humanitàries, de l'Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).