x

NOTÍCIES

App "Medicament Accessible Plus"

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Fundación Vodafone España I Fundación ONCE ha Posat en marxa la App "Medicament Accessible Plus", una nova aplicació que permet accedir des de dispositius móbils a la informació rellevant sobre medicaments de forma accessible i gratuïta.

L'aplicació està dissenyada per a persones amb discapacitat visual , amb dificultats de manipulació o persones grans , i funciona utilitzant el codi de barres que es troba a l'embalatge dels medicaments. L'usuari obre l'aplicació ja instal·lada prèviament en el dispositiu mòbil i captura el codi, i després rep al seu mòbil la informació sobre el medicament en un format accessible .

Per facilitar la recerca del medicament , o en aquelles situacions en què no es disposa del codi de barres, l'aplicació també permet introduir el seu nom teclejant-lo.
Els professionals de les farmàcies també poden introduir el " codi nacional del medicament", que apareix a tots els envasos .

A més, 'Medicament Accessible Plus' incorpora dues funcions auxiliars : un localitzador de les farmàcies més properes a l'usuari i una secció que , sota el nom de "Les meves medicines ' , emmagatzema la informació d'aquells medicaments que l'usuari utilitza amb més freqüència i als que vol tenir un accés ràpid .

L'aplicació està disponible en dos sistemes ( android i IOS ) i es pot descarregar a dispositius mòbils des dels següents links:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.technosite.medicamentoaccesible (Android)

https://itunes.apple.com/es/app/medicamento-accesible-plus/id811025116?mt=8 (IOS)