x

NOTÍCIES

Duplicat TSI, amb TAXA

CatSalut ens informa que, a partir de l'1 de març, es comença a aplicar una taxa per a la obtenció dels duplicats de la targeta sanitària del CatSalut.


Obtenir la targeta sanitària individual (TSI) continua essent un tràmit gratuït, però a partir del dia 1 de març cal pagar una taxa de 7 euros en totes aquelles sol-licituds de renovació i reposició de la TSI per causes no imputables a l'Administració, com són els casos de pèrdua, robatori o deteriorament.


En cas de necessitar un duplicat de la TSI caldrà que la persona s'adreci al seu CAP on iniciaran els tràmits. La persona haurà d'abonar els 7 euros a una entitat bancària i tornar al CAP amb el justificant de pagament. En aquell moment obtindrà un document provisional el qual té una validesa d'un mes. Us adjuntem un exemple d'aquest document provisional.
El format és similar al document que s'utilitzava fins ara, el document DAST. Igual que aquest, disposa d'un codi de barres amb la mateixa estructura que l'antic DAST, però s'hi afegeix un camp corresponent a la taxa (exempt/pagada).


Per qüestions tècniques, en aquesta primera fase d'implementació de la taxa, les gestions s'hauran de fer presencialment. En una fase posterior està previst que la tramitació i resolució es puguin fer telemàticament mitjançant un formulari web.


Més informació a:
061 CatSalut Respon
WEB GENCAT

Documents adjunts