x

NOTÍCIES

BOE_oferta de places de formació sanitària especialitzada (FIR) i convocatòria de proves selectives 2022 pel 2023 (actualitzat novembre amb correcció)

Al BOE núm 211 de 2 de setembre de 2022 s'ha publicat l'Ordre SND/840/2022, per la que s'aprova l'oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2022 per a l'accés al 2023, a places de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura/diplomatura de Medicina, Farmàcia, Infermeria i de l'àmbit de la Psicologia, la Química, la Biologia i la Física.

Nombre de places per a farmacèutics: 308, distribuïdes de la següent manera:

  • ANÀLISIS CLÍNIQUES: 51 places.
  • BIOQUÍMICA CLÍNICA: 14 places.
  • MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA: 51 places.
  • FARMÀCIA HOSPITALÀRIA: 179 places.
  • RADIOFARMÀCIA: 8 places.
  • IMMUNOLOGIA: 5 places.

Calendari
- Termini de presentació de sol·licituds: Del dia 5 de setembre fins les 14:00 h del 19 de setembre de 2022.
- Data de l'exercici: Dissabte, dia 21 de gener de 2023.

 Al document adjunt podeu consultar la nota informativa amb la correció d'erratas publicat al BOE núm. 276 de 17 de novembre 2022