x

NOTÍCIES

Campanya_Cap pacient en Pausa

El Consejo General de Col·legis oficials de Farmacèutics (CGCOF) forma part de la plataforma Cronicitat: Horitzont 2025, on participen diferents organitzacions col·legials (metges, farmacèutics, infermers, treball social).

Aquesta plataforma ha posat en marxa la campanya informativa/divulgativa "Cap pacient en Pausa" per a conscienciar els pacients amb patologies cròniques  sobre la importància de reprendre els seus controls habituals amb el seu professional sanitari de referència i tenir un paper actiu en el maneig de la seva malaltia  per tornar a tenir la malaltia sota  control un cop superat el període de pausa provocat per la crisis sanitària de la COVID-19.

L'objectiu de la campanya és impulsar mesures que afavoreixin la tornada a la normalitat assistencial el més aviat possible de manera que es garanteixi l'atenció integral a les persones amb malalties cròniques. 

Més informació sobre la campanya aquí