x

NOTÍCIES

Campanya_"Em cal un "protector d'estòmac?"

L'lnstitut Català de la Salut iniciarà els propers dies una campanya amb l'objectiu de millorar l'adequació i seguretat de la utilització dels inhibidors de la bomba de protons (IBP).

L'ús inadequat dels IBP de manera crònica pot comportar l'aparició de problemes de seguretat potencialment greus, com ara l'increment del risc de fractures per fragilitat, el dèficit d'absorció de diferents nutrients o I'augment del risc de patir determinades infeccions, entre d'altres.

En els darrers anys estem observant un increment continuat de la utilització dels IBP, que moltes vegades no s'ajusta als criteris d'adequació establerts per guies de practica clínica. En canvi, cada vegada més es publiquen articles científics que ens alerten del perill d'un ús crònic indiscriminat d'aquests medicaments.


El Departament de Salut, a través del Projecte Essencial, també ens alerta que la utilització dels IBP per a la prevenció de la patologia gàstrica en pacients polimedicats o majors de 65 anys que no tenen factors de risc no aporta cap valor afegit.

Per aquests motius, des de la Comissió Farmacoterapèutica de l'lnstitut Català de la Salut, es vol posar en marxa un programa per a potenciar l'ús adequat i segur dels IBP, dirigit tant a la població com als professionals sanitaris. Aquest programa inclou les accions següents:

  • Campanya informativa dirigida a la població amb I'edició de pòsters i fulls de mà (flyers) per als pacients amb informació sobre l'ús dels IBP. Aquest material de comunicació estarà disponible a les sales d'espera dels centres sanitaris. Adjuntem una mostra dels fulls (flyers) que s'editaran.
  • Revisió i valoració, per part dels clínics, del tractament amb IBP de pacients que no compleixen criteris de gastroprotecció.

 

 

Documents adjunts