x

NOTÍCIES

Programa Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte (PDPCCR)_ Participació i Resultats a Girona

Amb motiu del Dia Internacional de Càncer el Col·legi de Farmacèutics de Girona us trasllada la participació i resultats del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte desplegat a tot Girona amb la participació de les Oficines de Farmàcia, amb dades actualitzades a 20/01/2016 que podeu consultar en el document adjunt.
Documents adjunts