x

NOTÍCIES

Circuit especial de prescripció-dispensació per a prescripcions fetes per Teleassistència

La pandèmia del COVID-19 ha provocat importants canvis en diversos àmbits de la vida i en particular de la salut, i entre ells s'està fent necessari incrementar la teleassistència dels pacients atesos en medicina privada. Amb la finalitat de seguir els protocols assistencials específics per evitar el contagi i la propagació del virus, que inclouen la necessària protecció dels professionals i dels pacients (RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-CoV-2 ).

Davant d'aquest increment de la teleassistència mèdica als pacients, s'ha fet necessari l'establiment d'un procediment excepcional d'acceptació de la recepta mèdica privada telemàtica. Aquest procediment s'ha establert entre el Col·legi de Metges de Girona (COMG) i el Col·legi de Farmacèutics de Girona (COFGi) i constitueix un canal excepcional de prescripció-dispensació

L'objectiu d'aquest procediment és el d'afavorir el confinament, evitant sortides dels pacients que poden ser atesos per telemedicina. i serà aplicable durant el període de vigència de l’estat d’alarma i/o establiment de mesures excepcionals per part de l’autoritat competent que afecten al desenvolupament normal de l’assistència sanitària privada. Una vegada es doni per acabat, aquest procediment quedarà desactivat.

El circuit de prescripció i dispensació tindrà una doble validació per mitjà dels Col·legis de Metges i de Farmacèutics, que faran d'intermediaris garantint la validesa de la prescripció a la farmàcia que ho haurà de dispensar.

En el document adjunt podeu consultar en format infografia el detall del circuit de prescripció-dispensació que s'ha definit.

 

IMPORTANT: A hores d'ara, aquest és l'únic circuit de prescripció-dispensació vàlid per a receptes telemàtiques, de manera que continuen sense tenir validesa de cara a la dispensació les imatges de prescripcions enviades per whatsapp així com qualsevol còpia impresa (no original) d'una recepta.
Documents adjunts