x

NOTÍCIES

COFGi_Informe donacions Cooperació 2021

Des de ja fa uns anys, el Col·legi de Farmacèutics destina un percentatge del seu pressupost a projectes de cooperació. Els criteris que regeixen la decisió de la comissió es basen en destinar els diners preferentment a projectes de caràcter sanitari i, sobretot, fer l'aportació a organitzacions o institucions de fiabilitat i credibilitat reconeguda.

Una vegada feta la valoració de les diverses propostes presentades a la convocatòria 2021 d'Ajuts a la Cooperació del COFGirona s'ha decidit la següent assignació: 

  1. Associació BANTANDICORI. Projecte "Construcció escola i cantina escolar a Diatock". Import concedit: 500 € 
     
  2. Associació SEC (Salut Empordà Cooperació)                 

Projecte "Suport amb la medicació a persones en risc d'exclusió"  Import concedit: 250€
Projecte "Material Ortopèdic"  Import concedit: 400€ 

  1. Farmacèutics Mundi. Fons FAHE (Fons Humanitari per Emergències). Import concedit 380 €

La informació que des d'aquestes organitzacions es rep sobre els projectes desenvolupats, així com el document acreditatiu de l'aportació econòmica feta, està a la vostra disposició a la biblioteca del Col·legi.