x

NOTÍCIES

Comunicat del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya en relació a la distribució de 14 milions de mascaretes a la població

A partir de les darreres informacions aparegudes als mitjans de comunicació durant el dia d’avui, amb relació a la distribució de 14 milions de mascaretes a la població a través de la xarxa de farmàcies de Catalunya, des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya volem traslladar que:

  • El Consell, conjuntament amb altres agents de la cadena de proveïment del medicament, un grup de treball de la Cambra de Comerç de Barcelona i coordinada amb el Govern de la Generalitat, havia treballat en un projecte per oferir la xarxa de 3.227 farmàcies catalanes per fer la distribució de mascaretes adreçades a la població un cop s’aixequés el confinament. Celebrem que, finalment, s’hagi tingut en compte aquesta proposta.
  • S’ha comunicat que arribarà una primera comanda a partir de dimarts, 14 d’abril, de  100.000 mascaretes. Donat el poc marge amb què comptem, i més tenint en compte que ens trobem en període festiu, impossibilita poder garantir 2 aspectes logístics fonamentals: que totes aquestes mascaretes arribin a les farmàcies el mateix dimarts i que  la dispensació es pugui fer mitjançant el sistema de recepta electrònica, tal com contemplava el Consell en el seu projecte inicial.
  • Som conscients que aquesta primera comanda és insuficient per abastir a tota la població. Demanem a la població tranquil·litat, responsabilitat i que no trenqui el seu confinament per venir a buscar la mascareta.  Cal evitar aglomeracions a les farmàcies que no satisfaran la demanda i que poden contribuir a elevar el risc de contagi entre els ciutadans i entre els professionals de la farmàcia. Així mateix, apel·lem al Govern de la Generalitat per establir els criteris de prioritat per a la distribució inicial de mascaretes des de les farmàcies a aquelles persones que més ho necessitin, evitant així un col·lapse no desitjat, i més temps per organitzar la logística que faci possible que arribin a tota la població.
  • En nombroses ocasions, la cadena del medicament, integrada per indústria, distribució i la capil·laritat final de les oficines de farmàcies, organitzades a través de la corporació farmacèutica, han demostrat ser un recurs valuós per a Catalunya i la sanitat. Per poder seguir sent-ho i oferir el millor servei a la població, necessitem el suport de les Administracions Sanitàries per garantir que aquesta distribució de mascaretes es faci de manera ordenada, gradual i traçable, sense posar en risc als professionals sanitaris que estan implicats.
  • Agraïm especialment a Fedefarma i Hartmann, per la seva implicació activa en aquesta iniciativa, i a tot el conjunt de la cadena de subministrament, altres distribuïdors (Alliance Healthcare, Cofares i Hefame) i xarxa de farmàcies que ho faran possible.