x

NOTÍCIES

Sol·licitud primera Targeta Sanitària (TSI) en el context de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2

Com a mesura excepcional i temporal, i en el context de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2, CatSalut ha habilitat un formulari on line per què les persones que són residents a Catalunya o les persones residents que encara no s’han pogut empadronar i no han demanat la primera targeta sanitària individual de forma presencial ho puguin fer sense haver d’anar al centre d’atenció primària.

Podeu disposar de més informació i fer el tràmit a

https://catsalut.gencat.cat/ca/que-cal-fer-si/que-vols-fer/gestions-relacionades-targeta-sanitaria-individual-dades-personals/#

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/obtencio-tsi/#

Aquest procediment és extraordinari i temporal, no substitueix el procediment ordinari establert de forma presencial per a les sol·licituds de primera TSI i tampoc les comunicacions de nadons que es realitzen des del hospitals del SISCAT (que actualment s’estan resolent com a contingència encara que no arribi la documentació en format paper al CatSalut).