x

NOTÍCIES

Conveni amb Creu Roja. Disponibilitat de voluntariat per al lliurament de medicació a domicili a pacients fràgils.

El Col·legi de Farmacèutics/ques de Girona (COFGI) ha signat un conveni amb Creu Roja per tal de disposar de voluntaris/es per dur a terme el lliurament de medicaments i altres productes farmacèutics de les farmàcies al domicili de determinats pacients.

Entenem que aquest acord permetrà facilitar la posada en marxa d'aquest servei, que procurarem que arribi a tot el territori i que permetrà cobrir especialment aquells municipis on no es disposa d'estudiants de farmàcia voluntaris. Recordeu que actualment, també es disposa en alguns municipis, d’estudiants de farmàcia voluntàries per dur a terme aquest liurament.

A qui s’adreça aquest servei de lliurament de medicació a domicili?

A qualsevol persona que visqui sola sense possibilitat d’ajuda d’altres persones del seu entorn i que no pugui sortir del seu domicili per:

  • Problemes de mobilitat
  • Malaltia aguda (COVID-19 a altres problemes infecciosos que cursin amb febre,...)
  • Situació de quarentena domicilaria
  • Tractaments crònics complexes inclosos en els grups de major risc d'infecció per Covid-19: malalties respiratòries, cardiovasculars, càncer, diabetis o qualsevol altre que suposin un dèficit d'immunitat (VIH, processos autoimmunes, etc...)
En el cas d’estar interessat/da en aquest servei, contacteu amb la vostra farmàcia habitual o la més propera a casa teva.