x

NOTÍCIES

El COFGI signa un conveni amb la Fundació Galatea.

El passat dia 6 de març es va formalitzar la signatura d'un Conveni entre la Fundació Galatea i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, mitjançant el qual la Fundació Galatea posa a disposició del Consell, i per tant, dels quatre Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i dels seus col·legiats, l’accés als recursos assistencials de la Clínica Galatea.

El Programa assistencial específic per al col·lectiu farmacèutic rep el nom d’ITACA Farmacèutica i ofereix assistència sanitària psiquiàtrica i psicològica gratuïta i de qualitat, tant des del punt de vista tècnic com humà, als col·legiats en exercici que ho requereixin a fi de promoure la plena recuperació de bons professionals, una responsabilitat que el Col·legi no podia deixar d’atendre. És un programa específic i pioner a Europa, destinat a atendre els professionals farmacèutics que pateixin problemes de salut mental o addiccions a drogues no integrades socialment, incloent-hi psicofàrmacs i alcohol, amb els criteris de confidencialitat més estrictes. 

A més, arran de la situació excepcional que s’està vivint durant la pandèmia del Covid19, la Fundació Galatea ha habilitat els següents serveis especials per als professionals afectats per Covid19:

 • Servei telemàtic de suport psicològic per als professionals de la salut en situació de patiment emocional per la crisi sanitària del Covid-19
  S’ha intensificat el Servei de Suports Emocional als Professionals de la Salut (SEPS), ampliant el seu equip de psicòlegs per atendre telemàticament a aquells professionals que ho sol·licitin. Per ser atès, cal adreçar-se a la Unitat d’Acollida de la Fundació Galatea des d’on es deriva al professional pertinent i ell serà qui contactarà el més aviat possible amb la persona de forma telemàtica.

  Telèfon d’atenció de la Unitat d’Acollida: 93.567.88.56  -  Podeu ampliar la informació a través del següent enllaç: https://www.fgalatea.org/ca/ajut-psicologic.php
 • Caixa de recursos per a professionals de la salut
  S’ha creat un espai per posar a l’abat dels professionals de la salut recursos per ajudar a gestionar millor l’estrès per aconseguir disminuir l’angoixa i ansietat que la situació actual pugui crear. Accedint al següent enllaç es pot ampliar la informació:
  https://www.fgalatea.org/ca/caixa-recursos.php

  Hi trobareu els següents apartats:
 • Recomanacions i propostes d’actuació 
 • Per a comprendre’ns i ajudar-nos
 • Per saber-ne més
 • Actualitat organismes sanitaris 
Desitgem que, si mai ho necessitem, aquest servei sigui de la màxima utilitat.