x

NOTÍCIES

Dia Europeu per l'ús Prudent dels Antibiòtics

El proper 18 de novembre es celebra el dia Europeu per l'ús prudent dels antibiòtics. Aquest any es presenta al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat el "Pla estratègic i d'acció per reduir el risc de selecció i disseminació de resistències als antimicrobians", amb l'objectiu de complir amb la Comunicació de la Comunitat Europea.

mes informació: http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas13/antibioticos.htm

AVÍS IMPORTANT
Accedeix a la nova secció "El meu espai" i comprova les dades de la teva fitxa col·legial.
El meu espai
NOTA: Agrairem ens facilitis el teu número de móbil. Cada vegada resulta més necessari en cas que calgui un contacte urgent.