x

NOTÍCIES

Dia Europeu per l'ús Prudent dels Antibiòtics

El proper 18 de novembre es celebra el dia Europeu per l'ús prudent dels antibiòtics. Aquest any es presenta al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat el "Pla estratègic i d'acció per reduir el risc de selecció i disseminació de resistències als antimicrobians", amb l'objectiu de complir amb la Comunicació de la Comunitat Europea.

mes informació: http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas13/antibioticos.htm