x

NOTÍCIES

Informació sobre el virus de la grip humana A/H1N1

Us adjuntem la nova actualització del Pla d´actuació a Catalunya enfront d'una infecció per virus de grip humana A/H1N1 nou.
En aquesta actualització es refereix al virus com a virus de grip humana A/H1N1 nou, a l'espera que l´OMS en decideixi el nom oficial. S'abandona el terme de "grip porcina" per inexacte o erroni.

En relació amb el Pla, cal destacar que s'ha inclòs un primer apartat amb informació sobre les fases d'alerta pandèmica (segons la OMS de moment es manté la fase5). Pel que fa a les actuacions que cal seguir davant la detecció d'un possible cas humà d'infecció pel virus, a la definició de cas s'han afegit criteris de laboratori i classificació. També s'ha incorporat, en relació amb el tractament antiviral, les precaucions especials i els efectes secundaris de l´oseltamivir.

Podeu consultar informació actualitzada periòdicament en els següents links:

www.who.int/csr/disease/swuineflu/es/index.html (OMS)
www.ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm (Comissió Europea)
www.cdc.gov/swuineflu/ (Centre per a la Prevenció i Control de Malalties -Estats Units-)
www.msps.es (Ministeri de Sanitat i Política Social)
www.gencat.cat/especial/grip_porcina/ (Generalitat de Catalunya)
www.gencat.cat/salut/depsalut (Departament de Salut)