x

NOTÍCIES

Més informació sobre el virus de la grip humana A/H1N1 nou

Des del Departament de Salut ens han informat que des de la darrera comunicació, no s'ha de remarcar cap nova dada significativa. L'última informació emesa a les 12.00 h d'ahir dia 4 pel Ministeri de Sanitat i Política Social indica que a Catalunya hi ha 14 casos de contagi confirmats. Tots ells són casos lleus en procés de recuperació sense complicacions.

En el document adjunt podeu consultar la última versió del pla d'actuació. S'ha dedicat un apartat sencer a la cura a domicili dels casos i s'ha afegit un apartat de mesures de control ambiental en els centres sanitaris.

Recordeu que podeu consultar informació actualitzada periòdicament en els següents enlaços:

www.who.int/csr/disease/swuineflu/es/index.html (OMS)

www.ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm (Comissió Europea)

www.cdc.gov/swuineflu/ (Centre per a la Prevenció i Control de Malalties -Estats Units-)

www.msps.es (Ministeri de Sanitat i Política Social)

www.gencat.cat/especial/grip_porcina/ (Generalitat de Catalunya)

www.gencat.cat/salut/depsalut (Departament de Salut)