x

NOTÍCIES

Melatonina i COVID-19. Què hem de saber?

En els últims dies han aparegut en diversos mitjans noticies relacionades amb el possible paper de la Melatonina en el tractament de la COVID-19, derivades de l'autorització per l'AEMPS de l'inici d'un nou assaig clínic.

A diferència de la recent publicació de resultats clínics sòlids amb dexametasona, a dia d'avui manquen dades d'eficàcia i seguretat clíniques de Melatonina per el tractament de la COVID-19.

Per tant la Melatonina no s'ha de considerar com una opció en el tractament sistemàtic de la COVID-19. La utilització de Melatonina no està recomanada per a la població general sense causa justificada.
Documents adjunts