x

NOTÍCIES

Resolució Departament de Salut_mesures especials en salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidè

El Departament de Salut ha publicat la Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol per la que s'adopten mesures de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta resolució estableix a tot Catalunya la prohibició del consum compartit de begudes alcohòliques en la via pública i la resta d'espais oberts al públic, tret del consum que es realitzi en locals o espais autoritzats amb la corresponent llicència.