x

NOTÍCIES

MIASTÈNIA GRAVIS. AMICAT.

La Miastènia Gravis és una malatia autoimmune que afecta al funcionament de la unió neuromuscular. El retard en diagnosticar la malaltia, pot provocar al malalt greus conseqüències, tan físiques com mentals. Per aquest motiu, l'Associació Miastènia de Catalunya (AMICAT), treballa amb els següents objectius:


- Fer difusió de la pròpia malaltia, potenciant el coneixement de la Miastènia en la població en general.
- Treballar per tal que el diagnòstic de la Miastènia es pugui fer de forma precoç i segur.

Per més informació sobre la malaltia, i l'associació podeu consultar els documents adjunts.