x

NOTÍCIES

Nota Premsa_Els farmacèutics i farmacèutiques sol·licitem regular i fer més accessible els tests d´antígens per controlar la COVID-19.

Des del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC) s'ha enviat una nota de premsa als mitjans per advertir del risc que suposa per a la salut de les persones la proliferació de tests d’antígens a través d’internet i espais no autoritzats, sense cap control, registre, garantia de seguretat o validació sanitària amb el risc que suposa per a la salut de les persones. 

Tenint en compte les xifres actuals d´incidència de la COVID-19, i per facilitar el control tallant ràpidament les cadenes de contagi, els farmacèutics i les farmacèutiques creiem necessari regular i promoure l’ús dels test d’antígens, tal com fan altres països des de fa mesos.

 L’objectiu és que tots els agents implicats puguem col·laborar per realitzar aquestes proves, sota criteris epidemiològics i de salut pública que consideri l’Administració Sanitària.  Continuem oferint al sistema sanitari la xarxa de farmàcies per desplegar un circuit de realització i/o dispensació de tests d’antígens validat, segur, amb criteris racionals de necessitat, en un entorn d’assessorament professional garantint en tot moment la traçabilitat.

Les farmàcies com a establiment sanitari més accessible a la població continuen rebent els dubtes dels usuaris, també els relacionats amb els test adquirits per vies no segures, sobre com prendre la mostra, interpretació dels resultats o procediment a seguir.

Documents adjunts