x

NOTÍCIES

Presentació Blockchain Catalunya i el Projecte "Obrir Girona"

Com s'han fet ressò alguns mitjans, la ciutat de Girona ha estat escollida com a seu del Blockchain Catalunya, gràcies a l'esforç de la Universitat de Girona i la Cambra de Comerç.

Arran d'aquest fet, s'ha proposat la realització del Projecte "Obrir Girona", presentat públicament avui, divendres 29.01.2021 a l'Auditori de La Mercè. 

Aquesta iniciativa, promoguda per Blockchain Catalunya en col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics de Girona, pretén dur a terme una prova pilot per a la realització de test antigènics de COVID19 a través de les farmàcies del municipi de Girona

Els farmacèutics comunitaris actuaran com a fedataris del resultat del test, el qual incorporaran a Blockchain per tal que sigui consultable quan sigui necessari. La validesa del resultat permetrà l'accés a activitats restringides actualment (restaurants, espectacles...) les quals també estaran exemptes de limitacions d'accessibilitat amb motiu d'aquest pilot que es durà a terme a la ciutat.

El pilot s'iniciarà previsiblement en el decurs de la segona quinzena de febrer i la participació de les farmàcies serà voluntària i en les condicions que properament us informarem.

Així mateix, també s'organitzarà una formació al COFGirona per tal de conèixer més a fons la tecnonologia Blockchain, com a eina de futur en la certificació de dades de salut.