x

NOTÍCIES

Notificació electrònica de sospites de reaccions adverses a medicaments pels professionals sanitaris i pels ciutadans

L'AEMPS ha editat un formulari electrònic mitjançant el qual els professionals sanitaris i ciutadans, per tal que puguin notificar les sospites de reaccions adverses a medicaments al Sistema Espanyol de Farmacovigilància. S'entén per reacció adversa qualsevol desposta nociva i no intencionada a un medicament.

A Aquest formulari s'hi accedeix a través de la següent web https://www.notificaram.es/ .

Característiques d'aquest nou formulari:
- Conté enllaços a textos explicatius per facilitar la comprenssió i la interpretació d'aquesta forma de notificació de sospites de reaccions adverses a medicaments (RAM).
- Presenta dos tipus de formularis: un pels ciutadans i l'altre pels professionals sanitaris.
- Està accesible en les diferents llengües cooficials.
- El formulari permet notificar danys que han sigut conseqüència d'errors de medicació (ex:una reacció adversa conseqüència de prendre un medicament erròniament al confondre's d'envàs.
- Una vegada omplert el formulari, s'envia automàticament al centre de farmacovigilància de la Comunitat Autònoma del notificador, per la seva avaluació i incorporació a la base de dades FEDRA sense dades que permetin la identificació personal.
- L'enviament de les notificacions es realitza amb les correponents condicions de seguretat.

Podeu consultar les notes informatives de l'AEMPS pel que fa a aquesta informació a:

- Notificació electrònica de sospites de reaccions adverses a medicaments pels professionals sanitaris.

- Notificació electrònica de sospites de reaccions adverses a medicaments pels ciutadans. En cap cas aquesta notificació ha de ser considerada un mecanisme de denúncia ni substitueix a la consulta al metge sobre les possibles reaccions adverses que poguessin aparèixer durant el tractament.